1. Biografia naukowa

BT 20.01.2019 2

Moje publikacje (1,2,3,4,5,11,12) udostępnione,
do innych trzeba poprosić o hasło dostępu.

Praca:
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Ludzie nauki: T. Biesaga SDB

Scholar.google.pl/citations

Opublikowane książki:

1. Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, Towarzystwo
Naukowe KUL, Rozprawy Wydziału Filozoficznego nr 41, Lublin 1989; ss. 236
2. Zarys metaetyki, Kraków 1996, ss. 100
3. Spór o normę moralności, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej,
Kraków 1998, ss. 327
4. Podstawy i zastosowania bioetyki,. T. Biesaga (red.), Wydawnictwo Naukowe PAT,
Kraków 2001, ss. 175
5. Systemy bioetyki, T. Biesaga (red.), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2003, ss. 237
6. Bioetyka polska, T. Biesaga (red.), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004, ss. 349
7. Bioetyka personalistyczna, T. Biesaga (red.), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006,
ss. 368
8. Elementy etyki lekarskiej, Wydawnictwo Medycyny Praktycznej, Kraków 2006, ss. 192
9. Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2014, s. 380
10. Podstawy etyki i bioetyki, WN UPJPII, Kraków 2016, s. 558

Z1. DVHZ2. SNM2Z3. ZM EEL Z5. SBZ4. PZB

Z2. BP2

Z6. BP1Spór -- zdjęcieOkładka2Okładka 1,2 jpg