12. Konsultacje i egzaminy

DYŻURY I KONSULTACJE  W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019:
w CZWARTKI na UPJPII, ul. Franciszkańska 1, od godz. 13.00, gab. 302

WYKŁADY I SEMINARIA na UPJPII w semestrze ZIMOWYM  2018/2019
CZWARTKI:
9.45-11.15 Wykład: Bioetyka, ul. Franciszkańska 1, sala 301
11.30 – 13.00 Seminarium magisterskie i doktoranckie, ul. Franciszkańska 1, sala 301
15.00 – 16.30 Wykład: Kierunki filozoficzne, ul. Bernardyńska 3, sala 203

PIĄTKI:
8.00-9.30 Wykład: Filozofia moralna, dla studentów WT i WPK ul. Bernardyńska 3, sala 215

EGZAMINY  w sesji zimowej 2018/2019

25 stycznia 2019, godz. 8.00-9.30 egzamin testowy z Filozofii moralnej dla studentów teologii i prawa kanonicznego UPJPII, ul. Bernardyńska 3, sala 215

28 stycznia 2019, godz. 10.00 egzamin ustny z Bioetyki dla studentów filozofii UPJPII, ul. Franciszkańska 1, gabinet 302

28 stycznia 2019, godz. 11.00 egzamin ustny z Kierunków filozoficznych dla studentów filozofii, ul. Franciszkańska 1, gabinet 302

01 lutego 2019, od godz. 9.00 egzamin ustny z Filozofii moralnej dla studentów teologii systematycznej, Franciszkańska 1, gabinet 302

EGZAMIN POPRAWKOWY w semestrze zimowym 2018-2019:

16 lutego, od godz. 15.00, ul. Franciszkańska 1, gabinet 302