12. Konsultacje i egzaminy

DYŻURY I KONSULTACJE  W SEMESTRZE ZIMOWYM 2018/2019:

w CZWARTKI na UPJPII, ul. Franciszkańska 1, od godz. 13.00, gab. 302


WYKŁADY I SEMINARIA na UPJPII w semestrze ZIMOWYM  2018/2019

CZWARTKI:

9.45-11.15 Wykład: Bioetyka, ul. Franciszkańska 1, sala 301

11.30 – 13.00 Seminarium magisterskie i doktoranckie, ul. Franciszkańska 1, sala 301

15.00 – 16.30 Wykład: Kierunki filozoficzne, ul. Bernardyńska 3, sala 203

PIĄTKI:

8.00-9.30 Wykład: Filozofia moralna, dla studentów WT i WPK ul. Bernardyńska 3, sala 215

EGZAMIN POPRAWKOWY WE WRZEŚNIU 2018

24 września 2018 egzamin poprawkowy dla wszystkich studentów odbędzie się przy ul. Franciszkańskiej 1, od godz. 15.00, w gab. 302