12. Konsultacje i egzaminy

DYŻURY I KONSULTACJE  W SEMESTRZE LETNIM 2018/2019:
w ŚRODY na UPJPII, ul. Franciszkańska 1, od godz.16.30, III piętro, gab. Katedry Bioetyki nr 302 .
Przed przyjściem na konsultację proszę o powiadomienie mnie e-mailem.

WYKŁADY I SEMINARIA na UPJPII oraz w CM UJ-tu w semestrze LETNIM 2018/2019

ŚRODY:
15.00.16.30 Wykład: Filozofia moralna,dla studentów WT,  ul. Franciszkańska 1, sala 301

CZWARTKI:
11.30 – 13.00 Seminarium magisterskie i doktoranckie, ul. Franciszkańska 1, sala 301

15.30-17.00, Wykład: Dylematy etyczne w praktyce medycznej, ul. Św. Anny 12, sala Zodiak