12. Konsultacje i egzaminy

DYŻURY I KONSULTACJE  W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/2018:

w CZWARTKI na UPJPII, ul. Franciszkańska 1, w godz. 13.00-14.00, gab. 302


WYKŁADY I SEMINARIA na UPJPII w semestrze ZIMOWYM 2017/2018

CZWARTKI:

9.45  -11.15 Wykład: Bioetyka, ul. Franciszkańska 1, s. 301
11.30 – 13.00 Seminarium magisterskie i doktoranckie, ul. Franciszkańska 1, s. 301

16.45 – 18.15 Wykład: Kierunki filozoficzne i nurty etyczne, ul. Bernardyńska 3,  s. 104

PIĄTKI:
13.15 – 14.45 Wykład: Filozofia moralna, studenci WT, WPK UPJPII, ul. Franciszkańska 1,  s. 113

SOBOTY: (co druga sobota wymieniona w programie PSB UPJPII):

9.00 – 10.30 Seminarium dyplomowe z bioetyki, Podyplomowe Studia z Bioetyki UPJPII, ul. Franciszkańska 1, s. 301

EGZAMINY W SESJI ZIMOWEJ 2017-2018

  • 19 stycznia 2018 (piątek),  w godz. 15.00-16.30 w sali 111, przy ul. Franciszkańskiej 1,  odbędzie się egzamin PISEMNY (test) z FILOZOFII MORALNEJ dla studentów Wydziału Teologicznego i Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII
  • 25 stycznia 2018 (czwartek), w godz. 15.00-17.00, w sali 302, przy ul. Franciszkańskiej 1, odbędzie się egzamin ustny z KIERUNKÓW FILOZOFICZNYCH I NURTÓW ETYCZNYCH dla studentów I roku magisterskiego Wydziału Filozoficznego UPJPII
  • 29 stycznia 2018 (poniedziałek), w godz. 10.00-, w sali 302, przy ul. Franciszkańskiej 1, odbędzie się  egzamin ustny z BIOETYKI dla studentów II roku studiów Wydziału Filozoficznego UPJPII
  • 24 luty 2018 (sobota), godz. 15.00, egzamin POPRAWKOWY dla wszystkich, przy ul. Franciszkańskiej 1, w sali 302