12. Konsultacje i egzaminy

DYŻURY I KONSULTACJE  W SEMESTRZE ZIMOWYM 2017/2018:

w CZWARTKI na UPJPII, ul. Franciszkańska 1, w godz. 9.45-11.15, gab. 302


WYKŁADY I SEMINARIA na UPJPII w semestrze LETNIM 2017/2018

CZWARTKI:

8.00-9.30 Wykład: Filozofia moralna, dla studentów WT, ul. Franciszkańska 1, s. 113

11.30 – 13.00 Seminarium magisterskie i doktoranckie, ul. Franciszkańska 1, s. 301

15.00 – 16.30 WM fakultatywny: DYLEMATY ETYCZNE W PRAKTYCE MEDYCZNEJ dla studentów Collegium Medicum UJ-tu oraz UPJPII: WF, WT, WPK, ul. Franciszkańska 1, sala 211b

EGZAMINY W SESJI LETNIEJ 2017-2018

7  czerwca 2018 roku kolokwium zaliczeniowe z Dylematów etycznych w praktyce medycznej dla studentów Collegium Medicum Uj-tu, w godz. 14.00-16.00, przy ul. Franciszkańskiej 1, w gab. 302

21 czerwca 2018 roku egzamin z Dylematów etycznych w praktyce medycznej dla studentów UPJPII, przy ul. Franciszkańskiej 1, w godz. 15.00-16.30, w gab. 302

21 czerwca 2018 roku egzamin testowy z Filozofii moralnej dla studentów UPJPII, przy ul. Franciszkańskiej 1, w godz. 8.00-9.30 w sali 113.