13. Konsultacje i egzaminy

DYŻURY I KONSULTACJE  W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019/2020:
w CZWARTKI na UPJPII, ul. Franciszkańska 1, od godz. 9.30, III piętro, gab. Katedry Bioetyki nr 302 .
Przed przyjściem na konsultację proszę o powiadomienie mnie e-mailem: tadeusz.biesaga@upjp2.edu.pl

WYKŁADY I SEMINARIA na UPJPII w semestrze ZIMOWYM 2019/2020

CZWARTKI:

8.00-9.30 Kierunki filozoficzne, dla  I-szego roku SUM, grupy filozofii rosyjskiej, WF, ul. Franciszkańska 1, sala 201

11.30 – 13.00 Seminarium magisterskie i doktoranckie, ul. Franciszkańska 1, sala 301

PIĄTKI:

8.00-9.30 Filozofia moralna, dla II roku WT i WPK , ul. Franciszkańska 1, sala 113

9.45-11.15 Etyka badań naukowych, dla doktorantów, ul. Bernardyńska 3, sala 107

ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB