5. Etyka medyczna publ. T.B.

  1. Książka: T. Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha, Wyd. UPJPII, Kraków 2014, s. 380
  2. Spis treści książki: Elementy etyki lekarskiej, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, s. 192
  3. T. Biesaga, Etyka medyczna, w: Etyka, cz. II, red. S. Janeczek, A. Starościc, KUL, Lublin 2016, s. 237-262

Niżej  zbiór uporządkowanych artykułów, który został  opublikowanych w książce nr 2. Można więc cytować albo wpisując notki bibliograficzne z artykułów, albo z książki, według załączonego spisu treści, w którym są strony na których znajdują się poszczególne tematy – wcześniej opublikowane artykuły.

I. Dokumenty źródłowe etyki lekarskiej

I. 1. Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna ost

I. 2. Karta Pracownikow Służby Zrowia

I. 3. Europejska Konwencja Bioetyczna

I. 4. Kodeks Etyki Lekarskiej

II. Filozoficzne podstawy etyki lekarskiej

II. 1. Uzasadnienie norm w bioetyce

II. 2. Właściwe i niewłaściwe cele medycyny

II. 3. Autonomia lekarza i pacjenta

II. 4. Etyka cnót w etyce medycznej

II. 5. Zagrożenia sumienia lekarza

II. 6. Etyczne konsekwencje komercjalizacji medycyny

III. Etyka początku życia

III. 1. Status embrionu – stanowisku personalizmu ontologicznego

III. 2. Podmiotowość osobowa i moralna pacjenta

III. 3. Źródła ideologii aborcyjnej

III. 4. Komórki macierzyste i klonowanie

IV. Etyka końca życia

IV. 1. Kontrowersje wokół nowej definicji śmierci

IV. 2. Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji

IV. 3. Podmiotowośc człowieka chorego i umierającego

IV. 4. Wobec uporczywej terapii

IV. 5. Eutanazja – śmierć godna czy niegodna

Bibliografia z Elementy etyki lekarskiej,MP, Kraków 2006

Artykuły opublikowane poza wydaniem książkowym:

  1. Trudny dar ratujący życie
  2. Choroba – krytyczny moment w relacji między Bogiem a człowiekiem
  3. Klauzula sumienia w etyce medycznej
  4. Etos medyczny a kontrakt handlowy
  5. Rola sumienia lekarza w praktyce medycznej