5. Etyka medyczna art. T.B.


KSIĄŻKI  w pdf.
 1. T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej, Kraków 2006 zh
 2. Spis treści książki: T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej, Medycyna Praktyczna, Kraków 2006, s. 192
 3. T. Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha, WN UPJPII, Kraków 2014
 4. T. Biesaga, Etyka medyczna, w: Etyka, cz. II, red. S. Janeczek, KUL, Lublin 2016, s. 237-262
 5. T. Biesaga, Podstawy etyki i bioetyki, WN UPJPII, Kraków 2016
 6. Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym, MP, Kraków 2010

Niżej  zbiór uporządkowanych artykułów, który został  opublikowanych w książce Elementy etyki lekarskiej. Można więc cytować albo wpisując notki bibliograficzne z artykułów, albo z książki, według załączonego spisu treści nr 1, w którym są podane strony poszczególnych tematów – wcześniej opublikowanych artykułów.

I. Dokumenty źródłowe etyki lekarskiej

I. 1. Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna ost

I. 2. Karta Pracownikow Służby Zrowia

I. 3. Europejska Konwencja Bioetyczna

I. 4. Kodeks Etyki Lekarskiej

II. Filozoficzne podstawy etyki lekarskiej

II. 1. Uzasadnienie norm w bioetyce

II. 2. Właściwe i niewłaściwe cele medycyny

II. 3. Autonomia lekarza i pacjenta

II. 4. Etyka cnót w etyce medycznej

II. 5. Zagrożenia sumienia lekarza

II. 6. Etyczne konsekwencje komercjalizacji medycyny

III. Etyka początku życia

III. 1. Status embrionu – stanowisku personalizmu ontologicznego

III. 2. Podmiotowość osobowa i moralna pacjenta

III. 3. Źródła ideologii aborcyjnej

III. 4. Komórki macierzyste i klonowanie

IV. Etyka końca życia

IV. 1. Kontrowersje wokół nowej definicji śmierci

IV. 2. Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji

IV. 3. Podmiotowośc człowieka chorego i umierającego

IV. 4. Wobec uporczywej terapii

IV. 5. Eutanazja – śmierć godna czy niegodna

Bibliografia z książki: Elementy etyki lekarskiej, MP, Kraków 2006

Artykuły opublikowane poza wydaniem książkowym:

 1. Trudny dar ratujący życie
 2. Choroba – krytyczny moment w relacji między Bogiem a człowiekiem
 3. Klauzula sumienia w etyce medycznej
 4. Etos medyczny a kontrakt handlowy
 5. Rola sumienia lekarza w praktyce medycznej
 6. Prezentacja: Tendencje zagrażające stosowaniu klauzuli sumienia
 7. Reinterpretować czy porzucić harwardzką definicję śmierci mózgowej?
 8. Cnoty w praktyce medycznej w ujęciu E. D. Pellegrino
 9. Natura osoby ludzkiej a ulepszanie człowieka
 10. Etyka i moralność w medycynie XXI w.
 11. Etyka hipokratejska wobec innych nurtów etyki medycznej
 12. Kryteria człowieczeństwa w okresie prenatalnym