9. Dylematy etyczne w praktyce medycznej

Rok akademicki 2017-2018, semestr letni

Książki do wykorzystania:

B.T., Sylabus: Dylematy etyczne w praktyce medycznej WL CM UJ semestr letni 2017-2018

Miejsce i czas wykładu: semestr letni 2017-2018, w czwartki, w godz. 15.00-16.30, na UPJPII, ul. Franciszkańska 1, sala 211b.

Wykład będzie prowadzony: a) jako fakultatywne seminarium dla studentów Collegium Medicum UJ-tu oraz b) jako monograf do wyboru dla studentów Wydziału Filozofii, Wydziału Teologii i Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Niżej są podane publikacje do poszczególnych tematów wyszczególnionych w sylabusie.  ks. Tadeusz Biesaga SDB

1. Spór o podstawy etyki medycznej:

2. Cztery pojęcia godności

3. Spory wokół wolności i klauzuli sumienia lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek

4. Komercjalizacja medycyny i różne modele relacji lekarz-pacjent

5. Spór o status ontyczny i etyczny oraz o potencjalność wewnętrzną embrionu ludzkiego

6. Prawa człowieka w okresie prenatalnym w kontekście legalizacji sztucznych metod prokreacji i aborcji

7. Etyka tworzenia hybryd i chimer zwierzęco ludzkich

8. Nadzieje wykorzystania indukowanych, pluripotencjalnych komórek macierzystych (Shinya Yamanaka) w terapii oraz hodowli tkanej i narządów do przeszczepów (Anthony Atala)

9. Terapie genetyczne a ulepszanie genetyczne człowieka

10. Etyka medyczna wobec reklamy leków

11. Czy regulacja domniemaj zgody jest zawłaszczaniem zwłok do transplantacji?

12. Kontrowersje wokół definicji śmierci mózgowej

13. Czy odżywianie i nawadnianie terminalnie i wegetatywnie chorych może stać się uporczywą terapią? (Kazus Terri Schiavo i Eluany Englaro)

14. Wobec legalizacji eutanazji dorosłych i dzieci

15. Spór bio- i ekocentryzmu z antropocentryzmem w kwestii ochrony przyrody i zwierząt

Uzupełnienia audiowizualne: