9. Dylematy etyczne w praktyce medycznej, sem. II

Rok akademicki 2017-2018, semestr letni

B.T., Sylabus: Dylematy etyczne w praktyce medycznej WL CM UJ semestr letni 2017-2018

Miejsce i czas wykładu: semestr letni 2017-2018, w czwartki, w godz. 15.00-16.30, na UPJPII, ul. Franciszkańska 1, s. ?.

Wykład będzie prowadzony:

a) jako fakultatywne seminarium dla studentów Collegium Medicum UJ-tu oraz

b) jako monograf do wyboru dla studentów Wydziału Filozofii, Wydziału Teologii i Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Niżej będą podane teksty, publikacje do poszczególnych tematów wyszczególnionych w sylabusie.

ks. Tadeusz Biesaga SDB