9. Dylematy etyczne w praktyce medycznej, sem. II

Rok akademicki 2017-2018, semestr letni

B.T., Sylabus: Dylematy etyczne w praktyce medycznej WL CM UJ semestr letni 2017-2018

Miejsce i czas wykładu: semestr letni 2017-2018, we wtorki, w godz. 16.45-18.15, na UPJPII, ul. Franciszkańska 1, s. 301. W razie innych sugestii ze strony studentów, po pierwszym spotkaniu, dzień i godziny wykładu mogą być dostosowane do ich oczekiwań.

Wykład będzie prowadzony:

a) jako fakultatywne seminarium dla studentów Collegium Medicum UJ-tu oraz

b) jako monograf do wyboru dla studentów Wydziału Filozofii, Wydziału Teologii i Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Niżej będą podane teksty, publikacje do poszczególnych tematów wyszczególnionych w sylabusie.

ks. Tadeusz Biesaga SDB