9. Seminarium magisterskie

Studenci z teologii WSDTS mogą pisać pod moim kierunkiem prace magisterskie z teologii moralnej ogólnej czy szczegółowej, w tym z etyki, bioetyki i etyki medycznej.

Przy wyborze tego seminarium trzeba brać pod uwagę to, że zgodnie z moimi badaniami, aspekt filozofii moralnej, etyki, bioetyki będzie w tych pracach zasadniczy.

Można powiedzieć, że w pracach pisanych pod moim kierunkiem będzie chodzić o uzasadnienia filozoficzne (antropologiczne i etyczne) nauczania moralnego Magisterium Kościoła Katolickiego.

ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB