1. Biografia naukowa

Moje książki i artykuły udostępnione,Indyw. 2021 do wykładów (nr 6,7,8) trzeba mieć hasło.

Były Kierownik Katedry Bioetyki
Wydziału Filozoficznego
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Obecnie:
Salezjański Instytut Teologiczny w Krakowie

Ludzie nauki: T. Biesaga SDB

https://orcid.org/0000-0003-0863-4422

Scholar.google.pl/citations

Opublikowane książki:

1. Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki, Towarzystwo
Naukowe KUL, Rozprawy Wydziału Filozoficznego nr 41, Lublin 1989; ss. 236
2. Zarys metaetyki, Kraków 1996, ss. 100
3. Spór o normę moralności, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej,
Kraków 1998, ss. 327
4. Podstawy i zastosowania bioetyki,. T. Biesaga (red.), Wydawnictwo Naukowe PAT,
Kraków 2001, ss. 175
5. Systemy bioetyki, T. Biesaga (red.), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2003, ss. 237
6. Bioetyka polska, T. Biesaga (red.), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2004, ss. 349
7. Bioetyka personalistyczna, T. Biesaga (red.), Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków 2006,
ss. 368
8. Elementy etyki lekarskiej, Wydawnictwo Medycyny Praktycznej, Kraków 2006, ss. 192
9. Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha, Wydawnictwo Naukowe UPJPII, Kraków 2014, s. 380
10. Podstawy etyki i bioetyki, WN UPJPII, Kraków 2016, s. 558
11. Karol Wojtyła. Polska filozofia chrześcijańska XX wieku, WN AIK, Kraków 2019, s. 206
12. Karol Wojtyła. Polish Christian Philosophy in the 20 Century, Ignatianum University Press, Kraków 2019, p. 204

W_nurcie_personalizmu-OKLADKA-D 2

Z3. ZM EEL Z5. SBZ4. PZB

Z2. BP2

Z6. BP1Spór -- zdjęcieOkładka2Okładka 1,2 jpg

Karol Wojtyła. PFCH XX w. j. pol.Karol Wojtyła PChPh XX j. ang.