4. Bioetyka – art. T.B.

.
Książki T.B. w pdf z oryginalnych wydań:
ARTYKUŁY w pdf z oryginalnych wydań:
 1. Bioetyka
 2. Początki bioetyki, jej rozwój i koncepcja
 3. Personalizm a pryncypializm w bioetyce
 4. Is Personalism or Utilitarianism an Adeguate Foundation of Medical Ethics
 5. Embrion
 6. Pojęcie osoby a zasada jakości życia we współczesnej bioetyce
 7. Wartość życia w ujęciu etyki personalistycznej
 8. Błąd antropologiczny i jego skutki w bioetyce
 9. Etyczne granice transplantacji
 10. Edmunda D. Pellegrino filozofa medycyny
 11. Personalism versus principlism in bioethics
 12. Status embrionu- stanowisko personalizmu ontologicznego
 13. Etyczna ocena pozyskiwania komórek macierzystych
 14. O naukowym urządzaniu świata
 15. Dobro pacjenta celem medycyny i podstawą etyki medycznej
 16. Kazuistyka
 17. Konsekwencjalizm
 18. Bioetyka początku życia Tadeusza Ślipki
 19. Bioetyka utylitarystyczna Zbigniewa Szawarskiego
 20. Jakość życia
 21. Samobójstwo aktem wyzwolenia czy samounicestwienia
 22. Autonomia a dobroczynność w bioetyce
 23. Osoba i natura w argumentacji bioetycznej
 24. Zagadnienia bioetyczne w nauczaniu Jana Pawła II
 25. Spór o moralny status człowieka w okresie prenatalnym
 26. Warunek świadomej zgody i etyczne granice eksperymentu
 27. Błąd antropologiczny oraz zagrożenie życia i cielesności człowieka
 28. Klauzula sumienia w etyce medycznej
 29. Leczenie pacjenta – obowiązek czy przywilej
 30. Diagnostyka prenatalna a selekcja eugeniczna
 31. Trudny dar ratujący życie
 32. Bioetyka na PAT w kontekście jubileusza 80-lecia urodzin ks. prof. Krzysztofa Szczygła
 33. Status osobowy człowieka w okresie prenatalnym i jego prawa
 34. Tadeusza Ślipko uzasadnienie norm chroniących przyrodę i zwierzęta
 35. Choroba- krytyczny moment w relacji między Bogiem i człowiekiem
 36. Czy lekarz może niszczyć – głos w dyskusji
 37. Etos medyczny a kontrakt handlowy
 38. Rola sumienia lekarza w praktyce medycznej
 39. Prawo do życia a inne uprawnienia
 40. Normana Forda ewolucja poglądów w kwestii początku człowieka w okresie prenatalnym
 41. Potencjalność wewnętrzna i uprawnienia etyczne embrionu ludzkiego
 42. Postęp czy kryzys bioetyki? w: W kręgu etyki klasycznej, WAM, Kraków 2014
 43. Tendencje zagrażające klauzuli sumienia w praktyce lekarskiej
 44. Prezentacja: Tendencje zagrażające stosowaniu klauzuli sumienia
 45. Spór o klauzulę sumienia lekarzy w Polsce
 46. Reinterpretować czy porzucić harwardzką definicję śmierci mózgowej?
 47. Etyka medyczna, w: Etyka, cz. II, red. S. Janeczek, A. Starościc, KUL, Lublin 2016, s. 237-262
 48. Cnoty w praktyce medycznej w ujęciu E. D. Pellegrino
 49. Natura osoby ludzkiej a ulepszanie człowieka
 50. Ulepszanie biologiczne i techniczne człowieka a doskonalenie moralne
 51. Etyka hipokratejska wobec innych nurtów etyki medycznej
 52. Etyka i moralność w medycynie XXI w.
 53. Maryniarczyk A., Czy dusza ludzka jest płciowa?
 54. Eugenika w propozycjach legalizacji prawa do zdrowej reprodukcji
 55. Kryteria człowieczeństwa w okresie prenatalnym (prezentacja)
 56. Uzasadnienie norm chroniących przyrodę i zwierzęta