3. Etyka – art. T.B.

KSIĄŻKI T.B. w pdf z oryginalnych wydań:
 1. Ateistyczny liberalizm wobec religii i moralności chrześcijańskiej
 2. Alesdaira MacIntyre`a krytyka etyki nowożytnej i współczesnej
 3. Niepowodzenia nowożytnego i współczesnego projektu etyki (A. MacIntyre)
 4. Postulaty Encykliki wobec rozumu filozoficznego
 5. Norma moralności w etyce czci dla życia Alberta Schweitzera i w etyce godziwego życia Tadeusza Kotarbińskiego
 6. Amoralizm
 7. Antropologia Martina Bubera
 8. Deontonomizm
 9. Dobro jako ratio cognitionis practicae i podstawa wyróżniania dziedziny praxis
 10. Emotywizm
 11. Hildebrand D. v.
 12. Emocjonalna odpowiedź na wartość u podstaw życia moralnego
 13. Hedonizm
 14. Imperatyw kategoryczny
 15. Dobro pacjenta celem medycyny i podstawą etyki medycznej
 16. Bonum est faciendum czy Persona est affirmanda
 17. Sytuacja tomistycznej filozofii moralnej w Polsce
 18. Etyka obowiązku I. Kanta a etyka szczęścia Arystotelesa
 19. Metaetyka
 20. Ossowska M.
 21. Antropologia w encyklice Evangelium vitae Jana Pawła II
 22. Antropologiczno-etyczne przyczyny kryzysu rodziny i postaw wobec dziecka
 23. Relatywizm etyczny
 24. Sumienie
 25. Sytuacjonizm etyczny
 26. Cel czy nakaz relacją działania moralnego
 27. Rehabilitacja roli uczuć w życiu moralnym w ujęciu Dietricha von Hildebranda
 28. Spór o właściwości prawdy – relatywizm – absolutyzm
 29. Wykład audiowizualny: Spór o właściwości prawdy: relatywizm – absolutyzm
 30. Zagrożenie sumienia w demokracji
 31. Wykład audiowizualny: Zagrożenia sumienia w demokracji
 32. Osoba a normy etyczne
 33. Wykład audiowizualny: Osoba a normy etyczne
 34. Spór o dobro moralne- hedonizm, eudajmonizm, personalizm
 35. Autonomia a godność osoby
 36. Godność osoby ludzkiej a normy etyczne
 37. Godność ludzkiego życia i umierania
 38. Deformacje sumienia. Pseudonormy w ujęciu D. v. Hildebranda
 39. Współczesny renesans Arystotelesa etyki cnót
 40. Cnoty w praktyce medycznej w ujęciu E. D. Pellegrino
 41. Primum ethicum et primum metaphisicum et primum anthropologicum conventuntur
 42. Deformations of conscience. Pseudonorms in D.v. Hildebrand’s approach
 43. Natura osoby ludzkiej a ulepszanie człowieka
 44. Ulepszanie biologiczne i techniczne człowieka a doskonalenie moralne
 45. Prezentacja audiowizualna: Małżeństwo, rodzina wzorem wspólnoty z ludźmi i z Bogiem
 • ANTROPOLOGIA I ETYKA KAROLA WOJTYŁY

 1. Spór o normę moralności, WN PAT, Kraków 1998
 1. Norma moralności
 2. Personalizm Karla Ranera a personalizm Karola Wojtyły w sporze o teologię moralną
 3. Godność a wolność w antropologii K. Wojtyły
 4. Godność a wolność w antropologii Karola Wojtyły
 5. Karola Wojtyły poszukiwanie podstaw etyki w Wykładach lubelskich
 6. Twórca personalizmu realistycznego
 7. Personalizm etyczny Karola Wojtyły
 8. Personalizm realistyczny a personalizm transcendentalny w sporze o uzasadnienie norm moralnych
 9. Mistyka i metafizyka w antropologii Karola Wojtyły
 10. Wykład audiowizualny: Mistyka i metafizyka w antropologii Karola Wojtyły
 11. Godność osoby ludzkiej jako źródło normy personalistycznej
 12. Karola Wojtyły krytyka koncepcji osoby Maxa Schelera
 13. Metoda filozofowania Karola Wojtyły
 14. Osoba a natura u podstaw etyki w ujęciu Karola Wojtyły
 15. W obronie natury ludzkiej
 16. Autoteleologia osoby a teleologia natury w antropologii Karola Wojtyły
 17. R. Spaemanna próba przywrócenia myślenia teleologicznego we współczesnej filozofii
 18. Teleologia natury ludzkiej i autoteleologia osoby a ulepszanie poznawcze człowieka
 19. Biesaga T.Prawo naturalne wobec genderowej utopii wyzwolenia- prezentacja
 20. B.T., Prawo naturalne a genderowa utopia wyzwolenia, s. 404-420, UKSW 2023
 21. Godność i wolność u podstaw moralności prezentacja 14.04.2024.pdf
 1. Godność a wolność w antropologii Karola Wojtyły
 1. Godność osoby ludzkiej a normy etyczne