5. Etyka medyczna art. T.B.


KSIĄŻKI  w pdf.
 1. T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej, Kraków 2006 zh
 2. T. Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha, WN UPJPII, Kraków 2014
 3. T. Biesaga, Etyka medyczna, w: Etyka, cz. II, red. S. Janeczek, KUL, Lublin 2016, s. 237-262
 4. T. Biesaga, Podstawy etyki i bioetyki, WN UPJPII, Kraków 2016
 5. Kapelan szpitalny i zespoły medyczne we wspólnej posłudze przy chorym, MP, Kraków 2010

Niżej  zbiór uporządkowanych artykułów, który został  opublikowanych w książce Elementy etyki lekarskiej. Można więc cytować albo wpisując notki bibliograficzne z artykułów, albo z książki.

I. Dokumenty źródłowe etyki lekarskiej

I. 1. Przysięga Hipokratesa a etyka medyczna ost

I. 2. Karta Pracownikow Służby Zrowia

I. 3. Europejska Konwencja Bioetyczna

I. 4. Kodeks Etyki Lekarskiej

II. Filozoficzne podstawy etyki lekarskiej

II. 1. Uzasadnienie norm w bioetyce

II. 2. Właściwe i niewłaściwe cele medycyny

II. 3. Autonomia lekarza i pacjenta

II. 4. Etyka cnót w etyce medycznej

II. 5. Zagrożenia sumienia lekarza

II. 6. Etyczne konsekwencje komercjalizacji medycyny

III. Etyka początku życia

III. 1. Status embrionu – stanowisku personalizmu ontologicznego

III. 2. Podmiotowość osobowa i moralna pacjenta

III. 3. Źródła ideologii aborcyjnej

III. 4. Komórki macierzyste i klonowanie

IV. Etyka końca życia

IV. 1. Kontrowersje wokół nowej definicji śmierci

IV. 2. Wobec zgody domniemanej i zawłaszczania zwłok do transplantacji

IV. 3. Podmiotowośc człowieka chorego i umierającego

IV. 4. Wobec uporczywej terapii

IV. 5. Eutanazja – śmierć godna czy niegodna

Bibliografia z książki: Elementy etyki lekarskiej, MP, Kraków 2006

Artykuły opublikowane poza wydaniem książkowym:

 1. Spór o moralny status człowieka w okresie prenatalnym
 2. Pojęcie osoby a zasada jakości życia we współczesnej bioetyce
 3. Potencjalność wewnętrzna i uprawnienia etyczne embrionu ludzkiego
 4. Trudny dar ratujący życie
 5. Choroba – krytyczny moment w relacji między Bogiem a człowiekiem
 6. Klauzula sumienia w etyce medycznej
 7. Etos medyczny a kontrakt handlowy
 8. Rola sumienia lekarza w praktyce medycznej
 9. Prezentacja: Tendencje zagrażające stosowaniu klauzuli sumienia
 10. Reinterpretować czy porzucić harwardzką definicję śmierci mózgowej?
 11. Cnoty w praktyce medycznej w ujęciu E. D. Pellegrino
 12. Natura osoby ludzkiej a ulepszanie człowieka
 13. Etyka i moralność w medycynie XXI w.
 14. Etyka hipokratejska wobec innych nurtów etyki medycznej
 15. Kryteria człowieczeństwa w okresie prenatalnym
 16. Etyka medyczna ale jaka?